Cross Sell

350 lượt mua
Giá bán
Liên hệ
  • Chức năng bán chéo sản phẩm.
  • Áp dụng đối với sản phẩm thường được bán kèm (ví dụ: mua điện thoại thường được mua kèm phụ kiện như ốp lưng…)
  • Khi khách hàng nhấn vào nút mua hàng, hệ thống sẽ nhắc lại khách hàng lần nữa những sản phẩm (phụ kiện) thường được mua kèm sản phẩm này.
  • Khách hàng chủ động thiết lập các sản phẩm thường được bán kèm.

  • Chức năng bán chéo sản phẩm.
  • Áp dụng đối với sản phẩm thường được bán kèm (ví dụ: mua điện thoại thường được mua kèm phụ kiện như ốp lưng…)
  • Khi khách hàng nhấn vào nút mua hàng, hệ thống sẽ nhắc lại khách hàng lần nữa những sản phẩm (phụ kiện) thường được mua kèm sản phẩm này.
  • Khách hàng chủ động thiết lập các sản phẩm thường được bán kèm.

Khách hàng

Hotline hỗ trợ

1900 6046

Nơi Khách Hàng Được Tôn Vinh sale@vinawebsite.vn

Đăng ký nhận khuyến mãi

Những thông tin về sản phẩm mới, sự kiện và khuyến mãi