BẢNG GIÁ WEBSITE NÂNG CAOFree Trial

Projects

SSL

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

GWEB 1

8.900.000

7.900.000đ


Miễn phí Hosting

3 năm

Dung lượng

4GB

Băng thông
Không giới hạn

Tên miền quốc tế
1 năm

Bàn giao source code

Miễn phí

Bảo hành
24 tháng


Logo chữ đơn giản

Miễn phí

banner hình ảnh

3

Cập nhật nội dung, hình ảnh ban đầu

Miễn phí 20 bài viết

Tương thích với thiết bị di động

Miễn phí

Tối ưu cho SEO

Miễn phí

Tự quản lý nội dung, bài viết

Miễn phí

Tự quản lý thông tin, hình ảnh sản phẩm

Miễn phí

Tương thích với mọi trình duyệt

Miễn phí

Thống kê người truy cập

Miễn phí

Cài đặt google analytics, google web master tools

Miễn phí

Đăng ký nhận bảng tin

Miễn phí

Kết nối Fanpage

Miễn phí

Ngôn ngữ

1

GWEB 2

9.600.000
8.900.000đ


Miễn phí Hosting

3 năm

Dung lượng

4GB

Băng thông
Không giới hạn

Tên miền quốc tế
1 năm

Bàn giao source code

Miễn phí

Bảo hành
30 tháng


Logo chữ đơn giản

Miễn phí

banner hình ảnh

5

Cập nhật nội dung, hình ảnh ban đầu

Miễn phí 30 bài viết

Tương thích với thiết bị di động

Miễn phí

Tối ưu cho SEO

Miễn phí

Tự quản lý nội dung, bài viết

Miễn phí

Tự quản lý thông tin, hình ảnh sản phẩm

Miễn phí

Tương thích với mọi trình duyệt

Miễn phí

Thống kê người truy cập

Miễn phí

Cài đặt google analytics, google web master tools

Miễn phí

Đăng ký nhận bảng tin

Miễn phí

Kết nối Fanpage

Miễn phí

Ngôn ngữ

2

DWEB 1

11.900.000
9.900.000đ


Miễn phí Hosting

5 năm

Dung lượng

6GB

Băng thông
Không giới hạn

Tên miền quốc tế
1 năm

Bàn giao source code

Miễn phí

Bảo hành
36 tháng


Logo chữ đơn giản

Miễn phí

banner hình ảnh

5

Cập nhật nội dung, hình ảnh ban đầu

Miễn phí 30 bài viết

Tương thích với thiết bị di động

Miễn phí

Tối ưu cho SEO

Miễn phí

Tự quản lý nội dung, bài viết

Miễn phí

Tự quản lý thông tin, hình ảnh sản phẩm

Miễn phí

Tương thích với mọi trình duyệt

Miễn phí

Thống kê người truy cập

Miễn phí

Cài đặt google analytics, google web master tools

Miễn phí

Đăng ký nhận bảng tin

Miễn phí

Kết nối Fanpage

Miễn phí

Ngôn ngữ

2