BẢNG GIÁ WEBSITE

V-WEB 1

7.900.000
6.600.000đ


Miễn phí Hosting

1 năm

Dung lượng

1200MB

Băng thông
Không giới hạn

Băng thông
Không giới hạn

Bàn giao source code

Miễn phí

Tên miền

280.000VND/năm (quốc tế)

Bảo hành
12 tháng

Logo chữ đơn giản

Miễn phí

3 banner hình ảnh

Miễn phí

Cập nhật nội dung, hình ảnh ban đầu

Miễn phí 10 bài viết

Tương thích với thiết bị di động

Miễn phí

Tối ưu cho SEO

Miễn phí

Tự quản lý nội dung, bài viết

Miễn phí

Tự quản lý thông tin, hình ảnh sản phẩm

Miễn phí

Tương thích với mọi trình duyệt

Miễn phí

Thống kê người truy cập

Miễn phí

Cài đặt google analytics, google web master tools

Miễn phí

Đăng ký nhận bảng tin

Miễn phí

Kết nối Fanpage

Miễn phí

V-WEB 2

9.500.000
7.900.000đ


Miễn phí Hosting

2 năm

Dung lượng

2000MB

Băng thông
Không giới hạn

Băng thông
Không giới hạn

Bàn giao source code

Miễn phí

Tên miền

Miễn phí năm đầu

Bảo hành
18 tháng

Logo chữ đơn giản

Miễn phí

3 banner hình ảnh

Miễn phí

Cập nhật nội dung, hình ảnh ban đầu

Miễn phí 20 bài viết

Tương thích với thiết bị di động

Miễn phí

Tối ưu cho SEO

Miễn phí

Tự quản lý nội dung, bài viết

Miễn phí

Tự quản lý thông tin, hình ảnh sản phẩm

Miễn phí

Tương thích với mọi trình duyệt

Miễn phí

Thống kê người truy cập

Miễn phí

Cài đặt google analytics, google web master tools

Miễn phí

Đăng ký nhận bảng tin

Miễn phí

Kết nối Fanpage

Miễn phí

V-WEB 3

10.600.000

8.900.000đ


Miễn phí Hosting

3 năm

Dung lượng

4000MB

Băng thông
Không giới hạn

Băng thông
Không giới hạn

Bàn giao source code

Miễn phí

Tên miền

Miễn phí năm đầu


Bảo hành
24 tháng

Logo chữ đơn giản

Miễn phí

3 banner hình ảnh

Miễn phí

Cập nhật nội dung, hình ảnh ban đầu

Miễn phí 30 bài viết

Tương thích với thiết bị di động

Miễn phí

Tối ưu cho SEO

Miễn phí

Tự quản lý nội dung, bài viết

Miễn phí

Tự quản lý thông tin, hình ảnh sản phẩm

Miễn phí

Tương thích với mọi trình duyệt

Miễn phí

Thống kê người truy cập

Miễn phí

Cài đặt google analytics, google web master tools

Miễn phí

Đăng ký nhận bảng tin

Miễn phí

Kết nối Fanpage

Miễn phí

V-WEB 4

11.900.000
9.900.000đ


Miễn phí Hosting

5 năm

Dung lượng

4000MB

Băng thông
Không giới hạn

Băng thông
Không giới hạn

Bàn giao source code

Miễn phí

Tên miền

Miễn phí năm đầu


Bảo hành
36 tháng

Logo chữ đơn giản

Miễn phí

3 banner hình ảnh

Miễn phí

Cập nhật nội dung, hình ảnh ban đầu

Miễn phí 30 bài viết

Tương thích với thiết bị di động

Miễn phí

Tối ưu cho SEO

Miễn phí

Tự quản lý nội dung, bài viết

Miễn phí

Tự quản lý thông tin, hình ảnh sản phẩm

Miễn phí

Tương thích với mọi trình duyệt

Miễn phí

Thống kê người truy cập

Miễn phí

Cài đặt google analytics, google web master tools

Miễn phí

Đăng ký nhận bảng tin

Miễn phí

Kết nối Fanpage

Miễn phí